کاش رفاقت آدم ها مثل رفاقت دست وچشم بود،وقتی دست زخمی می شود چشم برایش گریه می کندو وقتی چشم گریه می کند دست اشک هایش را پاک می کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید