ثارالله

ثار هم به معنی خون است و هم خونخواه و لذا ثارالله نیز دو معنی دارد. اگرثار را خون معنی کنیم،تعبیر ثارالله کنایه از این است که اگر خداوند خون دا، امام حسین خون اوبود وریخته شدن خون آن حضرت چون ریخته شدن خون خداست.ثارالله چون یدالله و عین الله و بیت الله نسبت تشریفی است برای تشریف و اکرام مضاعف. چنانکه بیت الله به معنی خانه ای است که خداوند امر به بنای آن کرده و آن را معظم و محترم شمرده،ثارالله نیز به معنی خونی است که خداوند آن را حرمت نهاده و ریختنش را حرام کرده است.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید