عرق خوردن وریختن

هی با خود فکر می کنم ، چگونه است که ما ، در این سر دنیا ، عرق می ریزیم و وضع

مان این است و آنها ، در آن سر دنیا ، عرق می خورند ووضع شان آن است! ... نمی

دانم ، مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن.دکتر علی شریعتی

/ 1 نظر / 10 بازدید
قلی تارزان

جالب شده والي اگر قالبشو به رنگ ابي تغيير دهيد بهتره.اشكال در نوع عرقه